BUĎ JEDNÍM Z NÁS

PODMÍNKY PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA PIVNÍCH FENOMÉNŮ

  1. Novým členem se může stát pouze osoba starší 18ti let.
  2. Musí splňovat určitá kriteria, která jsou: kladný přístup ke všem druhům a značkám piv, schopnost delších přesunů po vlastní ose jak ve vysokých tak i nízkých teplotách pod vlivem. Tento vliv v sobě co nejvíce potlačovat, kvůli spravedlivému hodnocení.
  3. Musí se zúčastňovat všech pivních fenoménů v rámci ročního plánu fenoménů f přípravě. Platit měsíční poplatek 100 Kč do cestovního a ubytovacího fondu.
  4. Na první výpravu za pivním dobrodružstvím je pozván a po zaplacení 100 Kč jako jednorázový příspěvek může projít všechny zastávky  dané výpravy. Na konci, při sčítání proběhne porada všech dosavadních členů a při kladném verdiktu se stává hostujícím členem.
  5. Při následujících fenoménech se propůjčuje stejnokroj a po sčítání dosavadní členové vyřknou finální výsledek. Pokud neprojde stejnokroj vrací. Pokud projde, jako bonus obdrží certifikační listinu. Stejnokroj si nový člen hradí ze svého, aby si vážil toho co má.
  6. Sám si také hradí útratu během konání pivních fenoménů. Z fondu se peníze vybírají pouze na pohonné hmoty či lístky (autobusové, vlakové) a na  ubytování.
  7. Je samozřejmostí, že na vložené příspěvky dostává potvrzení o zaplacení z  rukou finančního ředitele.
  8. Další milou povinností nového člena je možnost vznesení návrhu na uspořádání pivních fenoménů. To zahrnuje výběr města, sepsání 9ti hospod, popřípadě zajištění ubytování, zjištění dopravy a další věci spojené s výpravou. Toto pravidlo je omezeno na 1x za rok.
  9. Výkonnému řediteli poté vše odevzdá a dodá k tomu ještě důvod jeho výpravy. Proč právě tam, co tam chceme zjistit a zásadní věc, kterou je podtitul pod kterým se tyto pivní fenomény budou prezentovat.
  10. Nikdo nikdy již nemůže být jakýmkoliv ředitelem. Tyto funkce byli spravedlivě rozdány na histericky první ideové konferenci. Nově anektovaní členové získavají funkce a pracovní zařazení na základě demokratického consenzu ředitelů, zpravidla po 14-tém pivě.

kontaktní informace zde

Webdesign: Kabris|NET